Regulamin kodów promocyjnych

 1. Regulamin kodów promocyjnych
 2. Kody promocyjne upoważniają do zakupu produktów z oferty sklepu internetowego Modny-Bobas.pl z określoną zniżką kwotową lub procentową przy zakupie na minimalną kwotę określoną dla kodu.
 3. Kody promocyjne mogą posiadać daty ważności, po upływie których przestają być ważne.
 4. Kody promocyjne mogą posiadać limit użyć, po osiągnięciu którego przestają być ważne.
 5. W zależności od rodzaju kodu promocyjnego Klientowi przysługuje prawo do jednokrotnego lub wielokrotnego wykorzystania kodu podczas zakupów w sklepie Modny-Bobas.pl.
 6. Kod promocyjny (kwotowy i procentowy) nie łączy się z jakimikolwiek inną ofertą promocyjną dostępną w sklepie Modny-Bobas.pl.
 7. Jedno zamówienie może być zrabatowane tylko jednym kodem promocyjnym.
 8. Rabaty z kodów promocyjnych nie sumują się.
 9. Rabaty z kodów promocyjnych nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
 10. Kody promocyjne nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami kwotowymi lub procentowymi udzielanymi przez właściciela sklepu internetowego Modny-Bobas.pl.
 11. Wartość rabatu z kodu promocyjnego rozkłada się proporcjonalnie na produkty tylko tych Producentów, których wskazał właściciel sklepu.
 12. Lista Producentów, których produkty podlegają rabatom z kodów promocyjnych może ulec zmianie bez uprzedniego informowania Klientów.
 13. Klient uaktywnia rabat z kodu promocyjnego wpisując otrzymany numer kodu w trakcie finalizacji zamówienia w polu oznaczonym „Kod promocyjny”.
 14. Po wpisaniu poprawnego kodu promocyjnego udzielany jest rabat naliczany od ceny brutto zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 15. Kody promocyjne nie rabatują dodatkowych kosztów zamówienia takich jak koszty transportu lub ewentualne koszty płatności.
 16. Jeżeli zamówienie nie spełnia warunków otrzymania rabatu z kodu promocyjnego Klient informowany jest o tym stosownym komunikatem.
 17. Produkty, które zostały zakupione z rabatem z kodów promocyjnych, mogą zostać zwrócone na zasadach określonych przez sklep Modny-Bobas.pl..
 18. W przypadku zwrotu towarów zakupionych z rabatem z kodów promocyjnych, Klient otrzymuje zwrot wartości produktu pomniejszony o rabat z kodu promocyjnego.